منابع علمی پرینتر سه بعدی

منابع علمی

به مرکز دانش پرینتر سه بعدی خوش آمدید

تاریخچه پرینتر سه بعدی را مطالعه کنید و ببینید چگونه پرینتر سه بعدی صنعت را متحول می کند. واقعیت پرینتر سه بعدی را در ویدئوها و گالری عکس ما ببینید و شباهت ها و تفاوت های تکنولوژی های پرینت سه بعدی را مطالعه کنید و به بهترین کتاب ها و مقالات پرینت سه بعدی در جهان با زبان اصلی دسترسی داشته باشید و نسخه فارسی آن را از مرکز مطالعات ماشین های هوشمند بخواهید.

 

info@sm3m.com

۰۲۱-۲۲۲۵۹۹۰۸-۹


 

تاریخچه پرینتر سه بعدی

تاریخچه پرینتر سه بعدی
در سال 1987 انقلابی به پا کرد. روزنامه ها لقب "انقلاب" به او دادند و تعجب کردند که از نقاشی، جسمی حقیقی می توان ساخت.

تکنولوژی پرینت سه بعدی

تکنولوژی پرینت سه بعدی
بسته به نوع کاربرد از پرینتر سه بعدی، تکنولوژی های پرینت یک نمونه از فایل دیجیتالی با هم متفاوت است.

کتاب ها

کتاب ها
معتبرترین کتاب های پرینت سه بعدی را با زبان اصلی دانلود کنید و ترجمه شده آن را به فارسی از ماشین های هوشمند بخواهید.

مقالات

مقالات
با ارزش ترین مقالات پرینت سه بعدی منتشر شده در دنیا را در دو نسخه دانلود و مطالعه کنید.