پرینتر سه بعدی در صنعت جدید تولید

آیا در صنعت و تولید امروز انقلابی رخ داده است؟

چطور روشهای تولید ما در صنایع مادر در سال گذشته و سال های قبل تغییر چندانی نداشته است؟

آیا باز هم از گسترش تکنولوژی عقب مانده ایم؟!

اینها سوالاتی هستند که هر ازچند گاهی باید از خودمان بپرسیم تا دلیل محکمی برای مطالعه و جستجوی در بین منابع علمی داشته باشیم.

هدف از این سلسله مطالب آشنا کردن خوانندگان با دگرگونی روال های تولید ساخت در سالهای پیش رو می باشد. از این پس در هر یک از نسخه های این نشریه مطالب جدیدی در مورد انقلاب صنعتی هزاره سوم تحریر خواهد شد و امید است که مورد توجه خوانندگان قرار بگیرد.

 

انقلاب صنعتی هزاره سوم- تهدید و یا موقعیت!!

هر گاه تغییری در یک روال کاری صورت گیرد تا زمانی که مزایای این تغییر برای صاحبان فناوری نشود هیچگاه حاضر نمی شوند تجربه سالها کارکرد خود را تغییر دهند. که این موضوع خود باعث کندی رشد تکنولوژی های جدید در صنایع ما می شود ولی در مورد انقلاب صنعتی هزاره سوم می توان گفت این الگو به کلی تغییر کرده است. همیشه برای تولید کنندگان صنایع در سراسر دنیا فاصله بین طراحی مدل اولیه و نمونه تولید شده بسیار نگران کننده بوده است و بسیاری از محققین در پی کم کردن این فاصله و در نتیجه کم شدن نگرانی و ریسک تولید بوده اند که مبحث مدل سازی سریع از نمونه طراحی شده با روش های مختلف و هزینه های متفاوت پدید آمده است و نهایتاً پرینتر سه بعدی و یا چاپگرهای سه بعدی در هزاره سوم به بلوغ قابل قبولی رسیده اند. (در این مقاله هدف شرح روش کارکرد تکنولوژی های مختلف چاپ و پرینت سه بعدی نیست) هدف اصلی هشدار تغییر روال های تولید محصول می باشد با کمی تامل در می یابیم که دیر یا زود این تغییر همه گیر خواهد شد. 

روال تولید صنعتی

مقاله پرینتر سه بعدی

 در مقایسه دو روال بالا اگر هزینه هر یک از مراحل را به صورت متوسط در نظر بگیریم و هویت را نسبتی از هزینه کل چرخه تولید قطعات در نظر بگیرید اولویت مراحل به شرح زیر خواهد بود.

  1. تولید قالب
  2. تولید مدل نرم افزاری
  3. تولید قطعه
  4. کنترل نهایی
  5. تغییر مدل نرم افزاری
  6. مدل سازی سریع

اگر ضریب هزینه نمونه سازی سریع را یک فرض کنیم مجموع ضرایب برای 33.5 می باشد پس می توان نتیجه گرفت که معادل 86.5 درصد کل هزینه تولید می باشد. حال با در نظر گرفتن بالا بودن هزینه تصحیح خطا در هر مرحله متوجه می شویم که اگر نمونه نرم افزاری دقیقاً همان شئ باشد که می خواهیم تولید کنیم یک تولید موفق داشته ایم ولی اگر به هر دلیلی مجبور به تولید مجدد قالب شدیم 64% از هزینه فرآیند تولید را باید مجدداً پرداخت نماییم. در اینجاست که نمونه سازی سریع با پرینترهای سه بعدی و یا چاپگرهای سه بعدی به کمک تولید کنندگان با تجربه می آید و به آنها کمک می کند با ساخت نمونه اولیه بارها و بارها نمونه نهایی خود را تولید کرده و اشکلات احتمالی آن را رفع و تصحیح نمایند تا هزینه تولید قالب به هیچ وجه در چرخه تولید تکرار نشود و یا هر بار تولید مجدد نمونه اولیه، هزینه ای معادل 3% از هزینه تولید اولیه را در پی خواهد داشت. 

حداکثر 10% از هزینه تولید را اضافه تر پرداخت می کنیم. لذا استفاده از مدل سازی سریع RapidPrototyping ریسک تولید شما را به صفر نزدیک می کند و از صحت نمونه تولید شده قبل از ساخت قالب اطمینان کامل پیدا می کنید. همچنین از لحاظ ريالی هم 30-20 درصد در هزینه های تولید صرفه جویی کرده و به عبارتی سود تولید خود را بالاتر می برید. 

 در انقلاب صنعتی سوم با این تعبیر توانسته ایم هزینه های تولید را در بعضی از کاربردها حتی تا 85% کاهش داده و تولید قطعه را با حداقل قیمت در کوتاه ترین زمان انجام دهند.

 با این شرایط چگونه می توان از این انقلاب در امان ماند؟