گروه تحقیقاتی شرکت ماشین های هوشمند هزاره سوم (چاپگرهای سه بعدی) از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه مدل سازی سه بعدی آغاز کرد و با اتکاء به پژوهشگران ایرانی تحقیقات گسترده ای در رابطه با روش های نوین مدل سازی سریع، چاپ سه بعدی و یا پرینت سه بعدی انجام گرفت. سرانجام نتیجه این تحقیقات در قالب طرح اولین چاپگر سه بعدی ایران در سال 1391 در بیست و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد.