جمعی از متخصصین کشورمان در قالب شرکت چاپگرهای سه بعدی ایران با عنایت خداوند متعال موفق به تولید یک دستگاه چاپگر سه بعدی یا دستگاه مدلسازی سریع (Rapid Prototyping) در داخل کشورمان شده اند. این طرح در سازمان ثبت علائم و طرحهای صنعتی نیز به ثبت رسیده است. از این پس هدف اصلی ما ارائه خدمات مربوط به مدلسازی سریع (Rapid Prototyping) و تولید انبوه این دستگاه و برآورده کردن نیاز داخلی کشور و همچنین صادرات این دستگاه به سایر کشورهای جهان میباشد.