آقای شاهین جوانمردی نائیب رئیس هیئت مدیره شرکت ماشین های هوشمند هزاره سوم در سال 1355 متولد و تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه تهران در رشته مهندسی مکانیک

و کارشناسی ارشد را سال 1382 در رشته آئرودینامیک از دانشگاه علم و صنعت دریافت نمود.

 فعالیت اجرایی خود را از سال 1376 در شرکت پژوهشگران سازنده مونيتورهاي بريل به عنوان مدیر بخش مکانیک آغاز کرده و تاکنون در بیش از 10 شرکت از جمله نوین اتیک مشهد، شرکت پژوهشگران سازنده مونيتورهاي بريل و... به فعالیت پرداخته است.

و در سال 1393 به عنوان نائیب رئیس هئیت مدیره شرکت ماشین های هوشمند هزاره سوم انتخاب شد.