حمید علیخانی عضو هیئت مدیره و مدیر تولید شرکت ماشین های هوشمند هزاره سوم و تولید اولین چاپگر سه بعدی در ایران است. و بیش از ده سال سابقه تولید انیمیشن به صورت حرفه ای را دارد.

و بیش از 200 قسمت انیمیشن فرهنگ سازی برای سازمان های مختلف ساخته است. از جمله این انیمیشن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ازسال 80 تا 84 همکاری در ساخت سریال فرمانروایان مقدس در سمت مدلساز و انیماتور در موسسه فرهنگی هنری حور.

از سال 86 تا 87 کارگردانی و تولید 40 قسمت سه دقیقه ای انیمیشن سه بعدی با موضوع بهنه سازی مصرف سوخت در موسسه فرهنگی هنری نسل اندیشه سبز.

سال 86 کارگردانی و تولید 6 قسمت سه دقیقه ای انیمیشن سه بعدی با موضوع فرهنگ سازی درزمینه مصرف گاز در موسسه فرهنگی هنری نسل اندیشه سبز.

درسال 85 کارگردانی 50 قسمت سه دقیقه ای انیمیشن سه بعدی با عنوان خبر 180 ثانیه با موضوعات مربوط به مصرف گاز در شرکت نسل اندیشه سبز.

و بیش از 200 قسمت دیگر.