کارخانجات تولیدی ظروف اعم از چینی، پلاستیکی، یکبار مصرف و... می توانند با تولید مدل اولیه از ظروف مورد نظر، تنوع بسیار زیادی را با هزینه اندک و در زمانی کوتاه در ظروف خود ایجاد نمایند.