Our Services

ماکت سازی با پرینتر سه بعدیماکت سازی

ساخت ماکت های پیچیده با جزئیات بالا و آزادی در تغییر دائمی آنها

گاها زمانی که شما در موزه ها قدم می زنید به این می اندیشید که این همه قطعه های گران بها و ظریف حتما به مراقبت های ویژه ای نیاز دارد. اما چه پیش خواهد آمد وقتی شما مجبور شوید یکی از این قطعات را از جای خودش بردارید و به سالن های دیگر ببرید؟ در حالی که شما به دنبال راهکاری برای این موضوع می اندیشید موزه دار یکی از شهرهای هند (Salem) راهکار پرینتر سه بعدی را انتخاب کرده است. که برایش از ماکت های رسی شکننده، نمونه مشابه و ثانویه ای بسازد.

 

info@ sm3m.com ۰۲۱-۲۲۲۵۹۹۰۸-۹


لمس بهتر نقاشی با پرینتر سه بعدی

ساخت ماکت با پرینتر سه بعدینسخه اصلی ماکت آقای بنتون

توماس هارت بنتون (Thomas Hart Benton) نقاش سرشناس آمریکایی است. اواخر سال 2014 نمایشگاهی با نام "american epics: Thomas Hart Benton and Hollywood" برای عموم برپا شد که به آثار آقای بنتون می پرداخت. اما نقطه چالش برانگیز نمایشگاه جا به جا کردن ماکت ها و آثار آقای بنتون به نمایشگاه بود. ظرافت و شکنندگی ماکت های رسی اجازه قبول ریسک جابه جایی را به برگزار کنندگان مراسم نمی داد. اینجا بود که صحبت پرینتر سه بعدی به میان آمد.

 

ساخت ماکت با پرینتر سه بعدیاسکن ماکت واقعی برای تبدیل آن به فایل سه بعدی

آنها تصمیم گرفتند که ماکت المثنی اثر آقای بنتون را بسازند و با خود به نمایشگاه ببرند. حال چگونگی انجام این کار نیست جزئی از مسئله است. با استفاده از تصویر برداری دیجیتالی مدل سه بعدی ماکت اصلی را به دست آوردند. اسکن از تمام جزئیات ماکت، تصویر برداری از تمام زویا با دوربین های دیجیتالی تمام روز به طول انجامید. بالاخره بعد از 35 ساعت فرآیند اسکن به مدل قابل قبولی که بتوان آن را با مدل اصلی مقایسه کرد تبدیل شد.

ساخت ماکت با پرینتر سه بعدی

ساخت ماکت با پرینتر سه بعدی

مدل سه بعد سپس دقیقا با ابعاد واقعی ماکت با تکنولوژی پرینت SLS پرینت شد. از مواد اولیه سفید  مونوکروم در این پرینت استفاده شد. هر چند که مدل پرینت شده سفید بود اما مدل اصلی رنگی ولی قرار نیست این مدل المثنی در موزه نگه داری شود یا دقیقا همان ماکت باشد. این به بینندگان درک بهتری از طرح آقای بنتون می دهد.

ساخت ماکت با پرینتر سه بعدیبعد از پرینت

ساخت ماکت با پرینتر سه بعدی

 

ساخت ماکت با پرینتر سه بعدی

مدل سه بعدی نهایی

به هر حال این تصمیم مزایایی هم برای بازدید کنندگان داشت. آنها بدون محدودیت می توانستند ماکت را لمس کنند و این به آنها کمک می کرد که احساس و درک بهتری از فرآیند درست شدن ماکت داشته باشند. بعد از نمایشگاه نیز مدل سه بعدی به کارگاه برده شد تا مطابق الگوی واقعی به نقاشی آن بپردازند. در این حال انگار دوباره اثر آقای بنتون توسط مردم خلق شده و آنان احساس بسیار خوبی داشتند.

ماکت های ساخته شده با پرینتر سه بعدی پدیدا

چند ماکت ساخته شده با پرینتر سه بعدی:

674x501 1073570 1046252 1370273378
674x501 320255 630271 1351871844
674x501 503692 165941 1338413389
674x501 763716 636821 1355256921
674x501 868096 791742 1359813264
674x501 Architectural 3D