Our Services

ماکت سازی با پرینتر سه بعدیقطعه سازی و قالب سازی

ساخت سریع قطعات و قالب های پیچیده با پرینتر سه بعدی

یکی از مزایای انقلاب پرینتر سه بعدی در صنعت، امکان ساخت قطعات و قالب ها بدون تأخیر زمانی و هزینه های ابزارآلات است. همچنین تغییر و شخصی سازی محصولات و ساخت قالب های پیچیده بدون نیاز به روال تولید سنتی. اینگونه است که شما بدون انجام فرآیند های زمان بر، به درآمد خود بیشتر می اندیشید.

 

info@ sm3m.com ۰۲۱-۲۲۲۵۹۹۰۸-۹


خدمات پرینتر سه بعدی پدیدا

 پرینتر های سه بعدی ماشین های هوشمند، توانایی ساخت قطعات و قالب های با دوام، پایدار و با جزئیات زیاد را دارد. از مواد اولیه ترموپلاستیک واقعی که تولید خود شرکت است و سازگاری زیادی برای ساخت انواع قطعات و قالب ها دارد. ماشین های هوشمند به تولید کنندگان، قطعه سازان و قالب سازان کمک می کند تا از فرصت پیش آمده در صنعت برای کاهش هزینه های خود و بالا بردن بهره وری خود استفاده کنند.

طراحان و مهندسان صنعتی در طراحی اشکال پیچیده مانند فضاهای داخلی و اشکال هندسی پیچیده آزادند و می توانند بدون محدودیت قطعه ها و قالب های خود را توسعه ببخشند. به طوری که ابزار های سنتی تولید قطعه و قالب قادر به پاسخگویی به این نیاز مشتریان نخواهد بود. یا اگر باشد با هزینه بسیار زیاد.