Our Services

پرینتر سه بعدی برای نقشه برداری

نقشه برداری

وقتی شرکت F3 & Associates تصمیم گرفت از پرینتر سه بعدی و اسکنر سه بعدی در بخش نقشه برداری خود استفاده کند، صحبت از ریسک بالای وارد کردن تکنولوژی بود که به طور مستقیم به این رشته مربوط نمی شود. اما کمی بعد مشخص شد پرینتر سه بعدی و اسکنر سه بعدی تمام تجارت شرکت را تحت تأثیر قرار داد و نتیجه سرمایه گذاری در این زمینه مثبت بوده است. .

 

info@sm3m.com

۰۲۱-۲۲۲۵۹۹۰۸-۹


وقتی شرکت F3 & Associates تصمیم گرفت از پرینتر سه بعدی و اسکنر سه بعدی در بخش نقشه برداری خود استفاده کند، صحبت از ریسک بالای وارد کردن تکنولوژی  بود که به طور مستقیم به این رشته مربوط نمی شود. اما کمی بعد مشخص شد پرینتر سه بعدی و اسکنر سه بعدی تمام تجازت شرکت را تحت تأثیر قرار داد و نتیجه سرمایه گذاری در این زمینه مثبت بوده است.

این تجهیزات جدید این امکان رو فراهم می کند که بناهایی که در آینده ساخته خواهدشد را برای مشتریان در مقیاس کوچک بسازد. این فرآیند به تصویر سازی برنامه های کاری، محل قرارگیری تجهیزات و داربست ها کمک می کند. حال شرکت F3 به یکی از بزرگترین خدمات دهنده پرینت سه بعدی در حوزه نقشه برداری نیز تبیدل شده است.

پرینتر سه بعدی در نقشه برداری

قبل از ورود پرینتر سه بعدی به F3، یک شرکت سنتی نقشه برداری بود که اقتصاد ضعیفی داشت. در حالی که در سال های اخیر با نوآوری های به وجود آمده در شرکت بیش از 50 پرسنل بین المللی از شرکت هایی نظیر Apple, Google, Chevron, Disney جذب کرده اند. هم چنین اخیرا آن ها روی پروژه ساخت ورزشگاه فوتبال با کمک اسکنر سه بعدی و پرینتر سه بعدی کارکرده اند.

پرینتر سه بعدی در نقشه برداری

پرینتر سه بعدی در نقشه برداری