کلیه شرکتها و تولیدکنندگان اسباب بازی می توانند با استفاده از امکانات پیشرفته چاپگر سه بعدی نیاز خود را به ساخت نمونه اولیه اسباب بازی های جدیدو پیچیده، با صرف زمان و هزینه کم تامین نمایند.

وجه تمایز قابل توجه در ساخت نمونه اولیه اسباب بازی های جدید با روش سنتی، استفاده از تکنولوژی های روز و پیشرفته دنیاست که باعث گردیده ساخت نمونه اولیه اسباب بازی های جدید و پیچیده ای که به روشهای سنتی و دستی با مشکلات عدیده ای روبروست و یا بعضا قابل اجرا نیست، براحتی و در زمانی اندک قابل انجام باشد.