در صنعت ساخت لوازم بهداشتی و ساختمانی، بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته نمونه سازی و قطعه سازی سریع، می توان یاری رسان مناسبی برای حضور هر چه قوی تر در این بازار باشد. لازم به ذکر است که قطعات تولید شده به روش نمونه سازی سریع با استفاده از چاپگر سه بعدی، قابلیت آبکاری مناسبی داشته و لذا نمونه ها کاملا نزدیک به واقعیت هستند.