شرکت ماشینهای هوشمند هزاره سوم(چاپگرهای سه بعدی ایران) طراح اولین چاپگر سه بعدی (پرینتر سه بعدی) ایران، در نخستین همایش جایگاه فناوری و علوم چاپ در 9 بهمن 1393 که در سالن همایش های دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد حضور داشت.

در ادامه همایش، دکتر تهرانچی، رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی و دکتر نوش آبادی؛ معاون محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین پرینتر سه بعدی تولید شده در ایران؛ (چاپگر سه بعدی مدل پدیدا) بازدید کردند.

اخبار پرینتر سه بعدی

اخبار پرینتر سه بعدی