اخیراً آتل هایی با استفاده از پرینتر سه بعدی ساخته شده است که می تواند شکستگی های استخوان را به میزان 40-80% التیام بخشد و جایگزین مناسبی برای آتل های گچی سنگین و قدیمی باشد. 

این ایده که توسط دانشجوی پزشکی در ترکیه مطرح شد، ترکیبی از چاپ سه بعدی و تکنولوژی اولتراسونیک برای ترمیم استخوان و به حداقل رساندن دردهای ناشی از شکستگی بود. اولتراسونیک که امواجی با فرکانس نوسان بیش از محدوده شنوایی انسان هستند، به ترمیم استخوان (و دیگر زخم ها) کمک می کند. اما در گذشته پزشکان نتوانسته بودند به آتل های گچی این روش ارتعاشی را اضافه کنند. 

در حال حاضر آتل ساخته شده توسط پرینتر سه بعدی به ازای هر بیمار این امکان را برای پزشکان فراهم کرده که براحتی از این امواج برای ترمیم استخوان های شکسته شده هر قسمت از بدن استفاده کنند. ترکیب این آتل به لحاظ شکل و مطابقت آن با عضو آسیب دیده و امواج اولتراسونید (LIPUS) (اولتراسوند به صدا یا ارتعاشات دیگری که فرکانس اولتراسونیک دارند و بخصوص در تصویربرداری پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند گفته می شود) که فرکانسی معادل 20 هرتز دارند باعث تحریک سیستم استخوان و در نتیجه التیام هر چه سریعتر آن می شود. 

طراح این آتل عنوان کرد:

با 20 جلسه استفاده از آن می توان دوره درمان را تا 38% و التیام زخم ها و شکستگی ها را تا 80% بالا ببرید.