اخبار پرینتر سه بعدی

ماشین های هوشمند هزاره سوم از بین قریب به پانصد و پنجاه طرح که پیش نیازهای مورد اشاره گروه راهبردی جشنواره کارآفرینی پل را فراهم نموده و وارد فرآیند داوری شدند، به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شد.

این جشنواره که با هدف ارزش نهادن به خلاقیت و نوآوری و شناسایی صاحبان ایده و کسب‌وکارهای نو برگزار می شود؛ پلی برای معرفی آن‌ها به اکوسیستم کارآفرینی فعال دنیا است. این جشنواره در روزهای 16-14 خرداد ماه 1394 در آی بریج برلین برگزار می شود.