اخبار پرینتر سه بعدی

TedxKish یکی از رویدادهایی است که با هدف معرفی و شناساندن ایده‌های ناب و خلاق برای اولین بار در ایران در روزهای 28 و 29 فروردین برگزار شد، در این همایش شرکت ماشین های هوشمند هزاره سوم اولین تولید کننده پرینتر سه بعدی در ایران، شرکت کرد.

 

در ادامه این همایش جناب آقای معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر نیز از این چاپگر بازدید به عمل آوردند.

 

اخبار پرینتر سه بعدی