اخبار پرینتر سه بعدی

شاید تا چندی پیش درک این مطلب که مادران نابینا هم می توانند قبل از بدنیا آمدن فرزندانشان ، آن ها را در سونوگرافی ببینند غیر ممکن بود، ولی با پیشرفت تکنولوژی این امر امکان پذیر شده است.

چندی پیش خانم تالینا گوئرا که از 17 سالگی نابینا شده بود ، توسط شرکت هاگی ( برزیل ) توانست از سونوگرافی فرزند 20 هفته ای خود یک پرینت سه بعدی تهیه کند و از این طریق توانست قبل از بدنیا آمدن فرزند خود ، بدن پرینت شده فرزندش را لمس کند.

قبل از این مادران همانند تالینا فقط می توانستند فرزند خود را در ذهن تصور کنند ولی به لطف پرینتر های سه بعدی این مشکل رفع گردید.