اخبار پرینتر سه بعدی

سازمان غذا و داروی آمریکا اولین قرص پرینت شده جهان را تایید کرد. اسم این قرص spritam  است که با استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی تولید شده است و  برای بیمارانی است که از بیماری صرع رنج میبرند.  این قرص با روشهای دیگری تولید میشد

که طبق اظهارات شرکت تولید کننده این روش یعنی پرینت قرص توسط پرینتر سه بعدی به ما امکان تنظیم مقدار دوز این دارو را میدهد که این فرآیند در آینده به ما کمک میکند تا به جای استفاده از یک دارو با میزان دوز یکسان برای تمامی بیماران مشابه بستگی به شدت بیماری و نوع آن  دارویی با ترکیبات و میزان دوز متفاوت و ویژه برای هر بیمار تولید کنیم 

در نهایت حتی ممکن است تولید این نوع داروها در کلینیک ها و داروخانه ها و غیره ... انجام شود.