اخبار پرینتر سه بعدی

 نمایشگاه پرینتر سه بعدی در هنگ کنگ افتتاح شد. نمایشگاه پرینتر سه بعدی به منظور یادگیری عموم مردم از مراحل کارگرد  آن در هنگ کنگ افتتاح شد. این نمایشگاه توسط شورای بهره وری هنگ کنگ و در کولون تانگ راه اندازی شد. 

در این نمایشگاه پرینتر ها و اسکنرهای سه بعدی و مراحل انجام کارشان به نمایش گذاشته شده است.

هفده غرفه پرینتر سه بعدی و پنج اسکنر سه بعدی که چهار نوع از تکنولوژی پرینتر سه بعدی را نشان میدهند : مدلسازی رسوب و ذوب - استریولیتوگرافی- پخت لیزر انتخابی- تولید شی چند لایه

اگنس مک تنگ پیک ای : مدیر اجرایی شورا اظهار داشت که شورا تصمیم به راه اندازی نمایشگاهی به منظور ارائه جلسه ای یک مرحله ای راجب خدمات پشتیبانی پرینتر سه بعدی گرفته است.

(چرا که تکنولوژی به خودی خود چیز جدیدی نیست)

او همچنین به خدمات مشاوره اولیه استفاده از پرینتر سه بعدی که به صورت رایگان خواهد بود  اشاره کرد اما بسیاری از مراکز چاپ در شهر فقط ارائه خدمات  آنرا در حال حاضر انجام میدهند.