اخبار پرینتر سه بعدی

چاپ سه بعدی نمونه های کاربردی از سیستم های یکپارچه تنها در چند ساعت وعده  پروژه ی جدیدی در دانشگاه تگزاس است یعنی به جای طراحی و ساخت قطعات به طور جداگانه و سپس مونتاژ آنها، سیستم پیشنهادی به صورت کاملا جداگانه آنرا چاپ خواهد کرد.

 نمونه های اولیه کار الکترومکانیکی در عرض چند ساعت با استفاده از نمونه سازی سریع ذوب رسوب فن آوری stratasys.

این پروژه بخشی از موج سوم پرینتر های سه بعدی  و وابسته به پروژه های ساخت  اخیر است که بودجه آن توسط آمریکا تامین میشود.

هدف از توسعه هزینه کم صنعتی و سیستم های سه بعدی چندگانه برای ساخت قطعات الکترونیکی سه بعدی که میتواند در چاپ هر دو ساختار مکانیکی طراحی و الکترونیک مرتبط به آن است موثر باشد.

 

اخبار مرتبط: