مرکز پرینت سه بعدی سنگاپور معتقد است قابلیت های موجود در این پرینتر سه بعدی محققین و مهندسین سنگاپوری را مجهز خواهد کرد تا از تکنولوژی سنتی چاپ سه بعدی به سمت بیو پرینت یا پرینت زیست محور حرکت کنند.  

بنابر گفته ی مایک گاه دستیار ارشد مدیر عامل در مرکز پرینت سه بعدی سنگاپور؛ توسعه ی بیو پرینت با رشد و توسعه ی پرینتر سه بعدی در هم آمیخته است. شایان ذکر است مواد سازنده ی پرینتر سه بعدی از پلاستیک، فلز و موم هستند؛ پرینت زیستی علاوه بر فرآیند مشابه؛ از موادی زیستی مانند سلول ها، باکتری ها و پروتئین ها ساخته شده است.  

پرینتر سه بعدی

در دگر سوی توسعه ی سنگاپور؛ کارخانه ی Procter&Gamble یکی از بزرگترین کارخانه های کالاهای مصرفی جهان، در ماه می ابتکاری جدید رقم زده است. بر همین اساس متقاضیان قادر خواهند بود تا در ازای کمک های مالی؛ نیازهای مورد نیاز پژوهش را برای کارکردهای بیوپرنیت مرتبط با کارخانه ارائه دهند. این امر بخشی از طرحی است که توسط آژانس دولتی علوم، تکنولوژی و تحقیق سنگاپور با سرمایه گذاری بالغ بر 43 میلیون دلار و بازه ی زمانی بیش از 5 سال جهت انجام تحقیقات مرتبط با بیو پرینت آغاز شده است.  

 اخبار مرتبط: