کنفرانس سالیانه ی گروه 20، نشستی با حضور بزرگترین کشورهای صنعتی جهان و اولین و رسمی ترین نشست اقتصادی جهان است که این دور از نشست  در ترکیه برگزار شد.

شی جین پیگ رئیس جمهور چین بحث خود را بر آینده ی اقتصاد چین متمرکز ساخت و بیان کرد که رشد آهسته ی اقتصادی نیازمند این است که با ابزار توسعه یافته و نوآورانه نظیر پرینتر سه بعدی و اینترنت به جلو حرکت نماید. وی خواستار رشد صنایع سنتی با کمک فناوری های جدید و نوظهوری هم چون پرینت سه بعدی شد.  

وی با شعار رشد نوآورانه به سود همه است؛ خواستار یک تلاش همگانی از سوی گروه20 جهت دستیابی به یک رشد و توسعه ی پایدار و استفاده از تکنولوژی و فناوری های جدید برای رسیدن به یک دوره توسعه ی بلند مدت شد.  

پرینتر سه بعدی

وی با بیان این که یک ابزار قدرتمند باید برای رشد و توسعه ی تکنولوژی یافت شود؛ گفت : در دیدار با کارآفرینان چینی و همچنین سفرهایم به دیگر کشورهای جهان به این نتیجه رسیدم که در دور جدید انقلاب علمی و صنعتی فرصت هایی تاریخی در حال شکل گیری است. ایده های نو و اشکال جدید تجارت مثل اینترنت، اشتراک گذاری اقتصاد، پرینتر سه بعدی و تولید هوشمند در حال تولید فرصت های تجاری بزرگ و تقاضا هستند. البته همچنان ظرفیت بزرگی برای رشد صنایع قدیمی با فناوری های جدید وجود دارد. ما باید فرصت ها را مغتنم شمرده و توسعه ی نقاط رشد و مشترک را در اولویت همکاری با گروه 20 قرار دهیم.  

 

مطالب مرتبط: