ارزیابی خطرات مربوط به پرینتر سه بعدی توسط شرکت ها و کارخانه ها امری ضروری است. شرکتها باید در جهت ایمن سازی ماشین ها و نقشه های دیجیتالی خود گامی مهم بردارند. 

هنگامی که شرکت کنترل اساسی بر طرح و نقشه های دیجیتال خود نداشته باشد؛ ممکن است برای همیشه به بن بست بخورد. چنین ضرر و زیانی اثرات مخربی را برای شرکت در پی خواهد داشت. اگرچه توسل به راهکار حقوقی ممکن است آخرین مرحله برای جلوگیری از این ضرر باشد اما ارزیابی های دیجیتالی راه اولیه است.  

اخیرا شرکت تحقیقات بازار گارتنر پیش بینی کرده است که در سال 2018، پرینتر سه بعدی باعث از دست رفتن حداقل 100 میلیارد دلار در هر سال در مالکیت معنوی در سطح جهان خواهد شد که البته این خسارات علل گوناگونی خواهد داشت. نقش IT با کنترل ماشین آلات پایان نخواهد یافت. تولیدات یک شرکت و قطعات طراحی شده ی آن به عنوان اموال حیاتی آن شرکت به حساب می آیند. از آنجا که طرح ها از دنیای آنالوگ به دنیای دیجیتال حرکت کرده اند، به راحتی دانلود کردن یک آهنگ از اینترنت میتوان آنها را به اشتراک گذاشت.  

پرینتر سه بعدی

نقشه ها و طراح های دیجیتالی چاپگر سه بعدی شرکت ممکن است مانند فایل های موسیقی دیجیتال توسط اعضای شرکت یا هکرها از بیرون شرکت به شکل غیر قانونی به اشتراک گذاشته شوند. گروههای IT وظیفه دارند تا از فایل های دیجیتالی سه بعدی محافظت کرده و آنها را از دسترسی های غیر قانونی امن نگه دارند.  

 

 مطالب مرتبط: