امروزه تعداد زیادی از پرینتر های سه بعدی در دنیا در کتابخانه های عمومی نصب شده اند. در آغاز سال 2015 حدود 250 کتابخانه در آمریکا خدمات پرینتر سه بعدی به مشتریان ارائه می کند.

 به نظر می رسد این تعداد با توجه به گزارش جدید منتشر شده توسط انجمن کتابخانه ی آمریکا تحت عنوان "ایجاد کتابخانه های دموکراتیک پرینت سه بعدی" به 428 عدد برسد. جدید ترین گزارش این انجمن همچنین نشان می دهد که کتابخانه ها به عنوان یکی از رهبران در حوزه ی سیاست های عمومی مالکیت معنوی، کپی رایت و سیاست های موجود در خصوص استفاده ی عمومی از پرینتر سه بعدی انتخاب شده اند. 

انجمن فوق در صدد این است که کتابخانه ها را به پیگیری فناوری ها، تکنولوژی ها و همکاری با سازمان های دولتی برای استفاده از پرینت سه بعدی در جهت پیشبرد بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و سایر صنایع تشویق کند. ساری فلدمن، مدیر انجمن کتابخانه های آمریکا (ALA) در این خصوص گفت : کتابخانه ها یک شبکه ی ملی از کارگزاران جامعه هستند. آنها می توانند به رهبران ما کمک کنند تا با استفاده از قدرت پرینتر سه بعدی به فرصت ها و پیشرفت های بیشتری در تمامی بخش های کشورمان دست یابند. 

 

مطالب دیگر: