یادداشت: گروه دانش شبکه چهار سیما و برنامه علمی "چرخ" روز یکشنبه 22 آذرماه 1394 میزبان مدیرعامل محترم شرکت ماشین های هوشمند و پرینتر سه بعدی پدیدا بود. برنامه چرخ که ترویج و توسعه علم برای عموم مردم را یکی از مأموریت های اصلی خود و شبکه چهار سیما می داند در این برنامه به موضوع پرینتر سه بعدی پرداخته بود.

 

این قسمت از برنامه که به صورت زنده پخش می شد با پرینتر سه بعدی پدیدا که در استودیو مشغول به کار بود آغاز شد و مجری برنامه توضیح مختصری از دستگاه و پرینتر سه بعدی داد. سپس با حضور آقای مهندس سعیدرضا علیخانی بحث در مورد پرینتر های سه بعدی، خدمات پرینت های سه بعدی به صعنت و پزشکی آغاز شد. با نمایش برخی از نمونه های پرینت شده با پرینتر سه بعدی پدیدا در گروه های مختلف مانند پزشکی، صنعت و هنر آقای علیخانی به شرح مختصری از تاریخچه پرینتر سه بعدی در دنیا و همچنین تاریخچه ساخت پرینتر سه بعدی پدیدا پرداخت.

در ادامه مجری برنامه با ابراز خرسندی از ایرانی بودن این محصول به آینده جهان با پرینتر سه بعدی اشاره کرد و به تولید رگ های خونی با پرینتر سه بعدی و یا ساختن مکان هایی در کره ماه که آقای دکتر خوشنویس مجری آن هستند پرداخت.

آقای مهندس علیخانی با تفصیل کاربرد پرینتر سه بعدی در پزشکی و هوافضا به کاربرد آن در ایران اشاره کرد و تصریح کرد که با کمک پرینتر های سه بعدی، جراحی های فک و صورت 20 تا 25 درصد در زمان شان صرفه جویی می شود.

 

پدیدا در رسانه ها :