شبکه سه سیما و آقای جمشیدی در بخش "نخبه ها و جوانان موفقِ" برنامه ی خود میزبان آقای مهندس علیخانی مجری طرح چاپگر سه بعدی در ایران بود و با یکدیگر به گفتگو درباره پرینتر های سه بعدی پرداختند.

 برنامه یک فنجان چای تهیه شده در گروه تولید شبکه سه سیما بخشی با عنوان " نخبه ها و جوانان موفق " به برنامه خود اضافه کرده است که هر روز یک مخترع، نخبه یا جوان موفق را دعوت می کند و باهم به گفتگو می پردازند. در این قسمت از برنامه آقای مهندس علیخانی و طرح برگزیده جشنواره بین المللی خوارزمی ( چاپگر سه بعدی پدیدا ) دعوت شده بود.

در ابتدای برنامه آقای علیخانی به شرح کارکرد پرینتر سه بعدی و کمک آن به صنعت و پزشکی پرداخت سپس گزارشی از کارکرد پرینتر سه بعدی پدیدا که در محل شرکت ماشین های هوشمند تهیه شده بود، پخش شد.

 

پدیدا در رسانه های سیما: