کارخانه ی بی ام و، بیست و پنجمین سالگرد استفاده از پرینتر سه بعدی را جشن می گیرد.

دفتر مرکزی غول ماشینهای آلمانی برای اولین بار تکنولوژی پرینت سه بعدی را در سال 1990 وارد بخش فناوری خود کرد پیش از آنکه اولین قطعات پرینت سه بعدی خود را در سال 1991 بر روی ماشین های خود پیاده کند.

دکتر اودو هائلن، رئیس بخش استراتژی تولید، ادغام و فنی بی ام وگفت : استفاده ی هدفمند از روش های نوآورانه ی تولید افزودنی در مراحل اولیه ی تولید، ما را به یکی از پیشگامان و رهبران در حوزه ی پرینت سه بعدی در چند سال اخیر تبدیل کرده است.

بی ام و از پرینتر سه بعدی برای استفاده های خارج از تولید خودرو هم استفاده کرده است. در سال 2012 کارگران بخش تولید فناوری سریع کارخانه، اقدام به طراحی و ساخت صندلی های چرخدار سفارشی برای تیم بسکتبال پارالمپیک بریتانیا کردند. برای تولید کامل این محصول؛ بی ام و از بدن هر بازیکن یک اسکن کامل سه بعدی ساخت. این داده ها پس از آن برای ساخت صندلی کاملا متناسب برای هر یک از بازیکنان مورد استفاده قرار گرفت.

مطالب بیشتر: