جناب آقای اعتمادی بزرگ حسابرس کل هیئت حسابرسی اجرایی و مقننه ازغرفه شرکت ماشین های هوشمند هزاره سوم در نمایشگاه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران بازدید کردند. 

چهارمین دوره این نمایشگاه پنجم تا هشتم اردیبهشت ماه سال 95 درنمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

 

 شرکت ماشین های هوشمند هزاره سوم به عنوان یک شرکت دانش بنیان با محصولات پدیدا که شامل انواع پرینترهای سه بعدی FDM و DLP و ...  در این نمایشگاه حضور داشت.

 

مطالب بیشتر: