تقاضا برای توسعه ی تکنولوژی در کلاس های درسی، شرکت ها را بر آن داشته تا به سمت تکنولوژی های در حال توسعه روند تا بتوانند نیازهای آموزشی موجود را پاسخ دهند.

 در نتیجه در بسیاری از برنامه های طراحی شده ی سه بعدی به ویژه برای کودکان تحولی عظیم روی داده است و به دانش آموزان این اجازه داده شده است تا بسیاری از تکنولوژی ها را خود بسازند. در پاسخ به افزایش تقاضاهای آموزشی، نرم افزار CAD در سالهای اخیر به طور چشمگیری تکامل یافته است و تنها مهندسین نیستند که از آن استفاده می کنند.

تا قبل از این پرینت 3 بعدی یکی از خاص ترین بخش های صنعت تولید بود اما تقاضا برای توسعه ی تکنولوژی در مدارس باعث شده است تا شرکت ها و کارخانه ها به سمت توسعه ی تکنولوژی بروند تا جوابگوی خیل عظیم این نیازهای آموزشی باشند.

آموزش و پرورش در حال حاضر از پرینت سه بعدی استفاده می کند تا دانش آموزان را قادر سازد از پروژه های قدیمی ساخت پوستر و مقوا به سمت آزمایش های عملی و موثر سه بعدی حرکت کنند. اینترنت هم اکنون فرصتی واقعی را برای همکاری میان مدارس و دانشگاهها در سراسر دنیا فراهم کرده است و با پرینت سه بعدی کارهای پروژه ای دوباره یکسان نخواهند بود. فایل های ساخته شده به راحتی می توانند به اشتراک گذاشته شوند به این معنا که عناوین و دروس جدیدی هم میتوانند شکل گرفته و توسعه یابند.

 

مطالب بیشتر: