هنگام انتخاب بین فناوری تولید افزایشی AM ودستگاه CNC  چندین رهنمود ساده وجود دارد که می تواند در فرآیند تصمیم گیری اعمال شود  هنگامی که CNC و فناوری سنتی قادر به تولید آن قطعه نیستند، برای مثال از نظر  هندسی بسیار پیچیده است اینجاست که پرینتر سه بعدی وارو صنعت ساخت و تولید می شود....

با توجه به  سرعتی که فناوری تولید افزایشی در حال رشد می باشد، بعید نیست که به زودی ضعف  پرینتر سه بعدی در تعداد یالا هم مرتفع گردد و آن زمان است که دستگاه CNC که به عبارتی سوگلی فناوری تولید سنتی و کاهشی می باشد، باید به آرامی از دنیای صنعت ساخت و تولید خداحافظی کند.

            دوستان مواظب کسب و کارهای خود باشید.

ادامه مفاله در سایت نخصصی خبری و تحلیلی  پریمنر 3 بعدی  www.printer3bodi.com