پرینتر سه بعدی بر اساس مکانیزم تولید افزایشی در حال فتح تمامی شریان صنعتی جهان میباشد اما مهمترین قسمت داستان، حضور پرینتر سه بعدی در ارکان زندگی همه ماست. نمونه اولیه این حضور، پرینتر سه بعدی ساخت شکولاتهای خوشمزه است که سردمدار این پروژه شرکت 3d systems می باشد.

سال گذشته، شرکت 3D Systems ، با پرینتر سه بعدی شکولات ChefJet و پرینتر سه بعدی خاص که با پودر شکرکار می کند به نام  pro ChefJet ، جهان را محسور و شگفت زده این اختراعات شیرین و خوشمزه خود کرده است. شرکت Hershey  که یک شرکت شکلات سازی معتبر جهانی است خیلی سریع اقدام کرد و حدود یک ماه پیش، خبر شراکت 3D Systems و  Hershey تائید شد.

 ادامه ...  http://printer3bodi.com/Default.aspx?tabid=349&artmid=1066&articleid=1843&language=fa-IR

www.printersebodi.com