همایش پرینتر سه بعدی

این همایش در تاریخ 9 بهمن 1393 همزمان با آغاز به کار انجمن علمی فناوری صنعت چاپ ایران و ورود صنعت چاپ کشور به صده سوم عمر خود در سالن همایش های دانشکده حقوق دانشکده دانشگاه شهید بهشتی برگزارشد.

 

همایش پرینتر سه بعدی

 

همایش پرینتر سه بعدی

جزئیات بیشتر خبر در انجمن علمی فناوری چاپ ایران