سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران میزبان بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران در تاریخ 4 الی 6 آذر ماه 1394 خواهد بود که با هدف گسترش مرزهای دانش و تبادل نظر علمی در زمینه های مختلف مهندسی زیست پزشکی است.

درباره کنفرانس

عليرغم اينكه موضوع مهندسي پزشكي و جايگاه آن در ايران از حدود سال 1360 و با تشكيل گروه مهندسي پزشكي در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و پس از آن با پذيرش اولين دانشجويان كارشناسي ارشد مشترك بين دانشگاه شهيد بهشتي و صنعتي شريف، مورد توجه متخصصين رشته هاي مختلف قرار گرفته بود، اما در آذرماه سال 1366 و با برگزاري اولين كنفرانس در حوزه مهندسي پزشكي با عنوان "بررسي مسائل مهندسي پزشكي در ايران و جهان" در دانشگاه صنعتي اميركبير بود كه معني و مفهوم اين رشته و نقش آن در رفع نيازهاي رو به رشد كشور تشريح گرديد و حركت به سوي توسعه اين رشته در دانشگاههاي مختلف كشور شتاب مضاعفي گرفت. در سالهاي بعد دانشگاههاي مختلفي ميزبان و برگزاركننده اين كنفرانس بودند و از زمان بيستمين كنفرانس در دانشگاه تهران عنوان آن به كنفرانس مهندسي زيست پزشكي اصلاح گرديد. 

 • ششمين كنفرانس مهندسي پزشكي، 1371، دانشگاه علم و صنعت
 • هفتمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1373 ، دانشگاه صنعتی شریف
 • هشتمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1375، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1378، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1380، دانشگاه تربیت مدرس
 • يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ، 1382، دانشگاه صنعتي اميركبير
 • دوازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي، 1384، دانشگاه صنعتي سهند
 • سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1385، دانشگاه صنعتی شریف
 • چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1386 دانشگاه شاهد
 • پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • شانزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي،1388، دانشگاه علوم پزشكي تهران
 • هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1389 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1390، دانشگاه تربیت مدرس
 • نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکي، 1391، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • بیستمین کنفرانس مهندسی زيست پزشکی، 1392دانشگاه تهران
 • بیست و یکمین کنفرانس مهندسی زيست پزشکی، 1393، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

و اينك بیست و دومین كنفرانس مهندسي‌ زیست پزشكي ايران با هدف گسترش مرزهاي دانش و تبادل نظر علمي و كاربردي در زمينه هاي مختلف مهندسي زیست پزشكي و در راستاي تقويت ارتباط بين محققين، دانشجويان و صنعتگران كشور توسط انجمن مهندسی پزشکی و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در تاریخ 4 تا 6 آذرماه 1394 برگزار خواهد شد. با توجه به جايگاه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در انجام پژوهشهاي كاربردي و تقاضامحور و سابقه طولاني اين سازمان به عنوان حلقه واسط بين دانشگاه و صنعت، اميد است كه دستاوردهاي بيست و دومين كنفرانس موجب استحكام اين ارتباط و ظهور راهبردهاي نويني در اين حوزه گردد. 

بنر کنفرانس:

کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران

منبع: سایت بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران