همایش پرینتر سه بعدی

همایش ها

درباره تکنولوژی های پرینت سه بعدی بیاموزید!

اگر می خواهید با پرینتر سه بعدی آشنا شوید یا موفقیت خود را در این زمینه به اشتراک بگذارید، بهترین راه حضور در شرکت تولید کننده پرینتر سه بعدی با مهندسان و کارشناسان پرینتر سه بعدی است. شما فراخواهید گرفت که چگونه با پرینتر سه بعدی تولید فزاینده انجام بدهید.

 

 

 

info@ sm3m.com

۰۲۱-۲۲۲۵۹۹۰۸-۹


همایش پرینتر سه بعدی

این همایش در تاریخ 9 بهمن 1393 همزمان با آغاز به کار انجمن علمی فناوری صنعت چاپ ایران و ورود صنعت چاپ کشور به صده سوم عمر خود در سالن همایش های دانشکده حقوق دانشکده دانشگاه شهید بهشتی برگزارشد.