نمایشگاه پرینتر سه بعدی

کنفرانس و نمایشگاه  inside 3d printer امروزه به یکی از بزرگترین رویدادهای چاپ سه بعدی تبدیل شده است. این رویداد در روزهای 24 تا 26 ژانویه به مدت سه روز توسط کارشناسان صنعت inside برگزار شده

و در سومین روز این نمایشگاه آخرین دستاوردهای پرینتر سه بعدی و خدمات چاپ سه بعدی رونمایی خواهد شد. همچنین درباره ویژگی های این خدمات و دستاوردها مباحثی مطرح می شود که پاسخگوی نیازهای صنعتی و تجاری در صنایع مختلف از جمله نمونه سازی سریع، توسعه محصول، صنعت پزشکی، خودروسازی، تکنولوژی های روز، نرم افزارهای مرتبط با چاپ سه بعدی و... می شود.

این کنفرانس به مدت سه روز و در کشور سئول برگزار خواهد شد.