اسکنر سه بعدی

گالری تصاویر

ماشین های هوشمند را تصویری رصد کنید!

حضور ماشین های هوشمند را در نمایشگاه ها، همایش ها ،جوامع داخلی و بین المللی در گالری تصاویر ببینید و خط تولید پرینتر سه بعدی پدیدا را مشاهده کنید. بازدید شخصیت های معتبر علمی از پدیدا نیز در این تصاویر به چشم می خورد.

 

info@ sm3m.com

۰۲۱-۲۲۲۵۹۹۰۸-۹


  1. جیتکس 2015
  2. تدکس کیش
  3. ibridge آلمان
  4. اینوتکس 2015
  5. شیخ بهایی
  6. خط تولید پدیدا
Gitex01
Gitex02
Gitex03
Gitex04
Gitex05
Gitex06
Gitex07
Gitex08
Gitex09
DSCN7701
IMG 5367
IMG 5408
IMG 5541
IMG 5542
IMG 5581
IMG 5590
IMG 5597
IMG 5708
IMG 5709
CIMG9336
CIMG9372
CIMG9373
Ibridge
CIMG9512
CIMG9513
CIMG9514
CIMG9515
CIMG9516
CIMG9517
CIMG9518
CIMG9519
CIMG9520
CIMG9521
CIMG9522
CIMG9523
CIMG9524
CIMG9525
CIMG9526
CIMG9527
CIMG9528
CIMG9529
CIMG9530
CIMG9531
CIMG9532
CIMG9533
CIMG9534
CIMG9535
CIMG9536
CIMG9538
CIMG9539
CIMG9540
CIMG9541
CIMG9542
CIMG9543
CIMG9544
CIMG9545
CIMG9546
CIMG9547
CIMG9548
CIMG9549
CIMG9550
CIMG9551
Inotex
Bahaei (1)
Bahaei (10)
Bahaei (11)
Bahaei (12)
Bahaei (2)
Bahaei (3)
Bahaei (4)
Bahaei (5)
Bahaei (6)
Bahaei (7)
Bahaei (8)
Bahaei (9)
Tolid1
Tolid10
Tolid2
Tolid3
Tolid4
Tolid5
Tolid6
Tolid7
Tolid8
Tolid9