ویدئوها

ویدئوها

واقعیت پرینت سه بعدی را در عمل تماشا کنید

درباره تکنولوژی های پرینت سه بعدی FDM و DLP بیشتر بدانید، ساخته شدن نمونه ها را در عمل مشاهده کنید و ببینید چرا و چگونه پرینتر سه بعدی، همه جا به کار می آید.

 

info@sm3m.com

۰۲۱-۲۲۲۵۹۹۰۸-۹


 

  • شبکه خبر - خط تولید پدیدا

  • شبکه چهار - برنامه چرخ

  • شبکه سه - برنامه یک فنجان چای

  • شبکه یک - گزارش اخبار

  • شبکه خبر - خط تولید پدیدا
  • شبکه چهار - برنامه چرخ
  • شبکه سه - برنامه یک فنجان چای
  • شبکه یک - گزارش اخبار

ویدئوهای پرینتر سه بعدی در جهان