قلم سه بعدی

قلم سه بعدی

با یک پرینتر سه بعدی در دستتان، سه بعدی نقاشی کنید.

با قلم سه بعدی می توانید دستتان را در هوا بچرخانید و آنچه که در ذهن تصور می کنید را به طور سه بعدی مشاهده کنید. با مواد اولیه 80 رنگی این محصول نیز، تصور ذهنی خود را رنگی نقاشی می کنید. 

info@ sm3m.com ۰۲۱-۲۲۲۵۹۹۰۸-۹