اسکنر سه بعدی

اسکن سه بعدی

دنیای خود را دیجیتالی ببینید!

در محیط اطرافمان اجسامی هستند که خیلی دوست داریم آنها را در کامپیوترمان ببینیم با همه ظرافت هایشان. ماشین های هوشمند از اجسام حقیقی شما فایل دیجیتالی تهیه می کند تا شما بتوانید نمونه سازی کنید، آن را ویرایش کنید و مجدد با شکل و شمایل جدید تولید کنید.

 

info@ sm3m.com

۰۲۱-۲۲۲۵۹۹۰۸-۹