پشتیبانی

با آموزش کارشناسان پشتیبانی کارایی بهتری خواهید داشت!

ماشین های هوشمند به پرینترهای سه بعدی پدیدا 18 ماه گارانتی بی قید و شرط اعطا می کند که همواره در این مدت کارشناسان پشتیبانی برای آموزش و خدمت به آنها آماده اند. همینطور آماده است به دارندگان دیگر پرینترهای سه بعدی آموزش و خدمات ارائه کند!

 

info@sm3m.com

۰۲۱-۲۲۲۵۹۹۰۸-۹